VMRO-DPMNE tashmë ka fituar në 10 komuna – sipas burimeve të Republikës. Sipas informatave, të janë numëruar të gjitha fletët e votimit  në Pehçevë, Jagunovcë, Gradsko, Vevçan, Mogillë, Ilinden, Lozovo, Radovish Gjorçe Petrov dhe Kërçovë. Në të gjitha këto komuna, fituese është Profesorja Gordana Siljanovska Davkova, e mbështetur nga VMRO-DPMNE.