Komisioni Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë ka miratuar Vendim me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës ulen mesatarisht për 0,92% në krahasim me vendimin e datës 05.05.2023.

Çmimet e referencës së derivateve të naftës në tregun botëror në krahasim me llogaritjen e mëparshme shënojnë rënie mesatarisht: për benzinën me 1,392%, për naftën me 0,874%, për naftën ekstra të lehtë për 0,827% dhe për naftën mazut rënia është për 1,482%. .

Kursi i denarit kundrejt dollarit në periudhën e kaluar pas së cilës janë formuar çmimet me llogaritjen e mëparshme është më i ulët për 0,05%.

Çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 zvogëlohet për 1,00 denarë/litër, ndërsa çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-98, si dhe EURODIESEL (D-E V) dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) ulen për 0,50. gropë/lit.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS është ulur për 0,465 denarë/kg dhe tani do të arrijë në 39,155 den/kg.

Nga data 9 maj 2023, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzin motori EUROSUPER BS – 95 77.00 (/denarëlitër)
Benzin motori EUROSUPER BS – 98 79,50 (denarë/litër)
Karburanti dizel EURODIESEL BS (D-E V) 66,50 (denarë/litër)
Naftë Extra Light 1 (EL-1) 65.50 (denarë/litër)
Mazut M-1 NS 39,155 (denarë/kilogram)

Vëmë re se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës që nga ora 00:01 e datës 9 maj 2023. Shitësit me shumicë dhe pakicë të derivateve të naftës dhe derivateve për transport mund të vendosin çmimet e derivateve individuale të naftës dhe derivateve për transport edhe më të ulëta se çmimet më të larta të përcaktuara, sipas Komisioni Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë.