Me ndihmën financiare të BE-së për përgatitjen e projekteve dhe bashkëfinancimin e investimeve sipas Planit Ekonomik dhe Investiv, Shqipëria dhe Maqedonia po përmirësojnë linjat ekzistuese hekurudhore, duke ndërtuar hallkat që mungojnë përgjatë Korridorit VIII për të hequr pengesat, për të shkurtuar distancat fizike, për të rritur lidhjen dhe për të zhvendosur më shumë pasagjerë dhe mallrave në mënyra të qëndrueshme të transportit.

“Reforma dhe masa po shoqërojnë këto investime për të përmirësuar konkurrueshmërinë e sektorit hekurudhor”, thuhet në një njoftim të publikuar ditët e fundit në faqen e WBIF-së, një platformë investimi me shumë donatorë e udhëhequr nga BE-ja dhe mekanizmi kryesor financiar për zbatimin e Planit Ekonomik dhe të Investimeve në fushat e infrastrukturës publike dhe konkurrencës së sektorit privat.

Korridori VIII hekurudhor formon lidhjen e brendshme Lindje-Perëndim midis Detit të Zi dhe Detit Jon, duke kaluar përmes Bullgarisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë.