Qytetarët shpenzuan 526 milion denarë (8.5 milion euro) në tre ditët e fundjavës së zgjatur pa TVSH, ndërsa qytetarëve do t’u kthehet tatimi në shumën totale prej 63.4 milion denarë (pak më shumë se një milion euro). Nga Drejtoria e të Ardhurave Publike thonë se qarkullimi në 10, 11 dhe 12 tetor, kur ishte fundjava pa TVSH, është dy herë më shumë se sa ishte shpenzuar në tre ditët që i paraprinë.

Qeveria vendosi që 10, 11 dhe 12 tetor të ishin ditë në të cilat qytetarëve do t’u kthehet TVSH-ja e paguar nga faturat që do të skanojnë, por për produktet e blera vendase dhe pajisjet e IT-së. Sidoqoftë, Qeveria priti që në këto tre ditë të bënte një fitim të produkteve vendase prej 170 milion euro, ndërsa qytetarëve t’u kthehen TVSH prej 17 milion euro.

Megjithëse ka edhe dy ditë për të skanuar faturat që u lëshuan dje, shuma nuk pritet të rritet ndjeshëm. Kjo praktikisht konfirmon pritjen që fundjava pa TVSH nuk do të përmbushë parashikimet. Nga DAP sigurisht që presin ndryshime deri në fund të afatit të skanimit të llogarive fiskale, sepse llogaritë fiskale nga fundjava pa TVSH skanohen brenda tre ditësh pasi të jetë lëshuar fatura.