Nga “EVN” Maqedoni është paralajmëruar se sot janë planifikuar punime në rrjetin distribuivë në Karposh, Aerodrom, Studeniçan dhe Kisella Vodë.

Pa rrymë elektrike do të ngelen:

  • Në periudhë nga ora 8 deri në ora 10 shfrytëzues nga bulevardi Arradhat Partizane, ndërtesa numër 39 (Komuna Karposh).
  • Në periudhë nga ora 9 deri në ora 12 shfrytëzues të rr.2 në fshatin Lisiçe e poshtm ( Komuna Aerodrom).
  • Në periudhë nga ora 9 deri në ora 15 shfrytëzues të një pjesë të fshatit Batincë (Çuprijan rr.1, Komuna e Studeniçanit)
  • Në periudhë nga ora 12.30 deri në ora 15 shfrytëzues të një pjese të rr. Serdarot (Komuna Kisella Vodë).