Në Komunën e Aerodromit, persona të panjohur kanë vënë flakën pesë kontejnerëve për mbledhjen e mbeturinave. Kontejnerët e djegur janë shkatërruar tërësisht dhe janë të papërdorshëm.

Krahas dëmit financiar që i është shkaktuar N.P. “Higjiena Komunale”-Shkup, këto incidente shkaktojnë probleme të mëdha gjatë hedhjes, mbledhjes dhe transportit të mbeturinave.

N.P. “Higjiena Komunale”-Shkup apelon të ndalojë vandalizmi dhe shkatërrimi i enëve për hedhjen e mbeturinave, që ekipet e Ndërmarrjes me kohë të mund të kryejnë detyrat e punës në terren sipas planit Operativ për punë.

Të gjitha rastet janë paraqitur te organet kompetente dhe do të ndërmerren masa përkatëse për gjetjen dhe sanksionimin e kundërvajtësve.