Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme e shpalli Kurshumli Hanin në Shkup trashëgimi kulturore të një rëndësie të veçantë.

Ky vendim, me propozim të Drejtorisë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Kurshumli Hanin, i cili është ndërtuar në mesin e shekullit XVI, dhe që është monument kulture, mundëson ruajtjen e përhershme të Anotit në gjendjen e tij origjinale, duke përhapur vlerat dhe rëndësia e Kurshumli Hanit, si dhe parandalimi i veprimeve, dukurive dhe ndikimeve me të cilat kryhet, apo dëmtimi apo degradimi i këtij monumenti kulturo-historik nga trashëgimia arkitekturore.