Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të mbaj seancën e 35 në rend ditë të së cilës janë pyetjet e deputetëve.

Seanca për pyetjet e deputetëve mbahet të enjten e fundit në çdo muaj.

Njëkohësisht janë caktuar edhe mbledhje të dy komisioneve. Komisionit për financim dhe buxhet si dhe Komisionit juridiko-ligjvënës.

Komisioni juridiko-ligjvënës do të mbajë edhe vazhdimet të katër seancave, si dhe seancën e 47.