Për një familje katër anëtarëshe gjatë muajit mars i janë nevojitur minimum 32.852 denarë për t’i përmbushur nevojat themelore.

Sipas shportës minimale që e përpunon Unioni i Sindikatave të Maqedonisë, më së shumti para nevojiten për ushqim, përkatësisht 13.798 denarë.

Për pagesa komunale, pajisje për shtëpi dhe mirëmbajtje nevojiten minimum 10.414 denarë. Për higjienë personale dhe pastërti në shtëpi nevojiten minimum 2.324 denarë, për transport 2.154 denarë, për veshje 2.154 denarë dhe për aktivitete kulturore 1.070 denarë.