Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, me rastet e sotme në Shkup ka 1.803 raste aktive me coronavirus.

Më së shumti raste ka në Çair, Aerodrom, Gazi Babë dhe Kisella Voda.

Çairi momentalisht ka 257 raste aktive, Aerodromi 193 raste, Butelli 125, Gazi Baba 177, Komuna Qendër 150, Karposhi 158, Saraj 104, Kisella Voda 177, Shuto Orizare 127 dhe Gjorçe Petrov.

Komunat me numër dyshifror të rasteve me coronavirus janë Studeniçani 82, Haraçina 36, Ilindeni 26, Petroveci 19, Çuçer Sandeva 12, Sopishte 21 dhe Zelenikovë 8.