Institucionet kompetente presin në fund të korrjes së këtij viti dhe fillimin e mbjelljeve në vjeshtë të fermerëve, të mund të përdorin masën për naftën e subvencionuar për makineri bujqësore për të cilat është shpallur një njoftim.

“Qëllimi është që t’u lehtësohet prodhimi fermerëve dhe zvogëlimi i kostove të mekanizimit”, tha ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave, Ljupço Nikolovski, i cili me drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikolçe Babovski u takua me fermerët në fshatin Piperovo në komuna e Vasilevës.

Institucionet kompetente presin në fund të korrjes së këtij viti dhe fillimin e mbjelljeve në vjeshtë të fermerëve, të mund të përdorin masën për naftën e subvencionuar për makineri bujqësore për të cilat është shpallur një njoftim.

“Qëllimi është që t’u lehtësohet prodhimi fermerëve dhe zvogëlimi i kostove të mekanizimit”, tha ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave, Ljupço Nikolovski, i cili me drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikolçe Babovski u takua me fermerët në fshatin Piperovo në komuna e Vasilevës.

Nikollovski tha se tenderi është i hapur për 70 ditë dhe kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë personat e huaj, vendas dhe juridikë ose presona fizikë ose një grup personash të tillë të regjistruar për kryerjen e aktiviteteve në lidhje me subjektin e kontratës ose bankën.

“Renditja e ofertave do të bëhet sipas shumës së çmimeve të ofruara”, tha Nikollovski.

Ai shtoi se në Programin e sivjetshëm të pagesave direkte, për këtë masë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave ka ndarë 200 milionë denarë. Masa do të mbulojë 55.000 fermerë me kultura bujqësore dhe kopshte, fruta dhe vreshta./