Kuvendi sot do të mbajë seancën e dytë, në rend dite të së cilës është edhe Propozimi për Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, pas procedurë të shkurtuar, të propozuar nga Kryetari i VMRO-DPMNEsë, Hristijan Mickoski.

Siç thuhet në faqen e Kuvendit, në rendin e ditës të kësaj seance janë edhe dy pika të tjera – verifikimi i mandatit të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe Propozimi për vendim për zgjedhjen e kryetarëve, nënkryetarëve, deputetëve dhe deputetët e tyre të komisioneve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Kuvendi duhet të përcaktojë më tej mandatin e kandidates për deputete nga njësia e gjashtë zgjedhore Imrliye Saliu-Fetai pas rivotimit në disa vendvotime më 22 maj në këtë zonë zgjedhore. Verifikimi duhet të kalojë fillimisht nga Komisioni parlamentar i Verifikimit.

Në arsyetimin për ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, thuhet se qëllimi është riorganizimi i ministrive dhe organeve të administratës shtetërore, në mënyrë që të mundësojë funksionimin e tyre të mirëfilltë, mos- përputhjen e kompetencave dhe një linjë të përshtatshme llogaridhënieje bazuar në treguesit e performancës të paracaktuar të institucioneve.

Riorganizimi i ministrive dhe organeve të tjera të administratës shtetërore bëhet me qëllim që puna e tyre të përshtatet me nevojat bashkëkohore të funksionimit të organeve të administratës shtetërore, veçanërisht në drejtim të vendosjes më të madhe të punës në terren. të energjisë, burimeve minerale, minierave, si dhe të sportit. Sa i përket kompetencave, ministritë marrin kompetenca më të qarta, kompetencat e ndërthurura ndërmjet ministrive ekzistuese janë demarkuar dhe lihet hapësirë ​​që rregullorja kornizë e organeve të administratës shtetërore të përcaktohet saktë me ligje materiale, thuhet në sqarim.

Thuhet se domosdoshmëria e ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, i cili parashikon krijimin e ministrive të reja, buron nga fakti se disa organe të administratës shtetërore dhe organizata administrative, si dhe organe të pavarura, nuk janë funksionale dhe nuk e përmbushin funksionin e tyre themelor, pra nuk funksionojnë për një realizim sa më efektiv të të drejtave, detyrave dhe interesave të qytetarëve dhe personave juridikë.