Agjencitë e licencuara të turistike që duan të punojnë me vauçerët e turizmit, deri nesër, 10 gusht, mund të regjistrohen gjithashtu në platformën “Doma si e doma”. Në këtë mënyrë, qytetarët që kanë marrë vauçer turizmi, përveç lehtësirave të akomodimit, do të jenë në gjendje të përdorin edhe vauçer përmes agjencive të udhëtimit që do të regjistrohen në platformë.

Për t’u kualifikuar për qasje në platformë, agjencitë turistike duhet të kenë licencë të vlefshme pune të lëshuar nga Ministria e Ekonomisë dhe ta bashkëngjisin atë në platformë.

Agjencitë që janë regjistruar më parë në platformën “Doma si e dom”, dhe plotësojnë kërkesat (kanë një licencë të vlefshme) do të aprovohen automatikisht nga Ministria e Ekonomisë.

Agjencitë turistike mund të ofrojnë strehim, por gjithashtu përfshijnë shërbime shtesë siç janë transporti drejt qendrave turistike, ekskursione, udhëzues, shëtitje.