Gjyqi për dhunën para Komunës së Qendrës në qershor 2013 vazhdon sot me fjalët përmbyllëse të palës mbrojtëse.

Në seancën dëgjimore të javës së kaluar, Prokuroria dhe mbrojtja e të akuzuarve Nikolla Gruevski dhe Aleksandar Trajkovski thanë fjalët mbyllëse.

Avokati Jovica Strasevski, mbrojtës i të akuzuarit Trajkovski, në fjalën e tij përfundimtare para Gjykatës tha se Prokuroria nuk e dëshmoi aktin e dhunës në asnjë moment dhe kërkoi lirimin e tij.

Prokurorja Fatime Fetai në fjalën e saj përmbyllëse kërkoi nga Gjykata që të ndëshkojë nxitësit e dhunës para Komunës së Qendrës, Nikolla Gruevski dhe Mile Janakieski, në mënyrë që të parandalojë të gjithë të tjerët nga qëllimet e tilla në të ardhmen.

Avokati sipas detyrës zyrtare i të akuzuarit të parë Nikolla Gruevski tha se e gjithë vepra dëshmohet vetëm nga një bisedë, e cila, siç tha ai, ishte marrë në mënyrë të paligjshme.