Vitin e shkuar, në ato që njihen infrastruktura kritike, u menaxhuan të paktën 49 incidente kibernetike nga të cilat 12 me klasifikim ndikim i lartë.

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike bëri të ditur se Sektori i Analizës së Programeve keqdashëse dhe ekzaminimit dixhital e ka shtrirë aktivitetin e tij në një sërë aspektesh gjatë vitit që lamë pas.

Sipas raportit vjetor, ky sektor ka ekzaminuar, identifikuar dhe kuptuar natyrën e kërcënimeve kibernetike të ndryshme si viruset, worms, bots, rootkits dhe Trojan. Gjithashtu ka identifikuar kërcënimet kritike që rrjedhin nga sulmet si pasojë  e Zero-Day dhe Ransomware Attack.

Raporti nënvizon se gjatë 2023 është asistuar në mbështetje teknike dhe metodike mbi sulmet e ndodhura dhe ka rezultuar raporte teknike post-analizë për të gjithë incidentet e ndodhura duke nxjerrë përfundime, rekomandime dhe masat specifike për të parandaluar incidente të ngjashme.

“Ka ekzaminuar incidentet e ndodhura ne Infrastrukturat Kritike edh të Rëndësishme duke përdorur mjetet për Malware Analysis dhe Digital Forensics. Konkretisht ka arritur të menaxhoje 49 incidente kibernetike të raportuara prej të cilave 12 janë klasifikuar me impakt të larte” nënvizon raporti i ACESK.

Ky autoritet vlerëson se gjithashtu janë kryer kërkime  të  vazhdueshme për zhvillimet në fushën  e  sigurisë kibernetike  dhe  ka rekomanduar përditësime të sigurisë në rastet kur janë konstatuar vulnerabilitete.

“Numërohen mbi 200 raporte të përcjella drejt infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme  të informacionit vetëm për 6 mujorin e parë të vitit, numër ky në rritje për 6 mujorin e dytë. Një pjesë e mirë e raporteve janë hartuar me ndihmën e burimeve dhe partnerëve ndërkombëtare” thuhet në raport.

Institucione me infrastruktura në vendin tonë numërohen me dhjetëra dhe përfshijnë si ato shtetërore edhe ato private nisur nga AKSHI , kompanitë e energjisë bankat, sigurimet, shëndetësia, transporti, furnizimi me ujë apo kompani që kanë në thelb aspektet dixhitale.

Ndjeshmëria për sigurinë kibernetike është rritur viteve të fundi sidomos pas verës së 2022 kur u një sulm me kibernetik kompleks në shkallë të gjerë shënjestroi platfdormën e-albania duke paralizuar shërbimet për individët dhe biznesin për disa ditë.

Platforma e qendërzuar e ofrimit të shërbimeve elektronike për qytetarët, bizneset dhe administratën publike arriti të rikuperohej pas disa ditësh teksa qeveria kërkoi ndihmën në ndërkombëtarëve për të kuptuar nga kishte ardhur sulmi si dhe minimizimin e dëmit.

Në platformën e e-albania së fundmi është shtuar një tjetër element sigurie që kërkon jo vetëm identifikimin me fjalëkalimin e zakonshëm por edhe me kod që dërgohet automatikisht në telefonin e personit që kërkon të “kyçet” në faqe.