Prej nesër në linjat e autobusëve 2, 5, 11, 22, 57, 61, 62, 63 dhe 67, në orët e mëngjesit do të qarkullojnë numër i shtuar i automjeteve, me qëllim që të evitohen tollovitë të cilat ishin regjistruar sot në mëngjes në orët frekuentuese, kumtoi Ndërmarrja e qarkullimit publik NQP-Shkup.

Nga atje informojnë se e ndjekin situatën në terren, janë në komunikim dhe koordinim me institucionet të cilat vendosin për rekomandimet/masat si të reagohet në situatën e sapokrijuar dhe për ndryshimet e mundshme në transport, opinioni do të informohet me kohë.

Nga NQP përkujtojnë se nisjet e para të mëngjesit e të gjitha linjave janë ato prej orës 6:00.

“Për shembull, itinerari i zakonshëm i linjës 5 është prej orës 5:05, 5:30, 5:55, 6:15, që do të thotë se në situatën aktuale (orë policore), autobusi i parë që qarkullon është ai në orën 6:15”, theksojnë nga NQP.

Informata plotësuese lidhur me itinerarin, shtojnë, mund të merren në Qendrën dispeçere 3173-224.

Linja 2, ora 2:00 nga Autokomanda, ora 20:00 nga Saraji.

Linja 3, ora 19:45 nga Panorama, 19:45 nga Salla sportive Jane Sandanski.

Linja 4, ora 19:00 nga lagjja Hrom, 18:20 nga 11 Tetori.

Linja 5, ora 19:03 nga Lisiçe e Re, 19:03 nga lagjja Deksion

Linja 7, ora 20:08 nga Lisiçe e Epërme, 19:54 nga Karposh 3.

Linja 15, ora 19:22 nga Lisiçe e re, 19:22 nga Karposh 4.

Linja 16, ora 19:31 nga Përzhino, 19:06 nga Zhelezara.

Linja 21, 20:05 nga Qendra e Transportit, 19:10 nga Bardovci.

Linja 22, 19:59 nga Qendra e Transportit, 19:50 nga Lepenci.

Linja 24, 20:00 nga Pripor, 20:00 nga Taftalixhe 2.

Linja 27, 20:04 nga Shtëpia e shtypit, 19:32 nga Vardarska.

Linja 41, 19:57 nga Qendra transportuese 9:57 nga Draçevë Tipo.

Linja 50, 20:00 nga Hipodromi, 20:00 nga Qendra klinike.

Linja 57, 20:12 nga Radishani, 20:02 nga Kozle.

Linja 59, 19:05 nga “Kuçevishka bara”, 18:15 nga Karposhi.

Linja 65B 20:08 nga Qendra e Transportit, 20:08 nga Stajkovci.

Linja 18, 19:15 nga Qendra e Transportit, 19:50 nga Vizbegu.

Linja 31, 19:30 nga Qendra e Transportit, 18:45 nga Lisiçe e Poshtme.

Linja 47, 18:50 nga Qendra e Transportit, 19:35 nga Lubanci.

Linja 51, 18:20 nga Qendra e Transportit, 19:10 nga Studeniçani.

Linja 52, 18:25 nga Qendra e Transportit, 19:15 nga Rzhaniçino.

Linja 53, 17:30 nga Qendra e Transportit, 18:45 nga Banja a e Katllanovës.

Linja 56, 18:15 nga Qendra e Transportit, 19:15 nga Bojana.

Linja 58a, 19:10 nga Qendra e Transportit, 18:10 nga Sveta Petka.

Linja 58b, 18:25 nga Qendra e Transportit, 19:20 nga Bërzoveci.

Linja 60, 18:45 nga Qendra e Transportit, 19:30 nga Matka.

Linja 61, 18:10 nga Qendra e Transportit, 19:00 nga Pobozhja.

Linja 62, 18:35 nga Qendra e Transportit, 19:20 nga Ognjanci.

Linja 63, 18:20 nga Qendra e Transportit, 19:10 nga Mralina.

Linja 65, 18:30 nga Qendra e Transportit, 19:30 nga Rashtaku.

Linja 66, 18:00 nga Qendra e Transportit, 19:05 nga Buçinci.

Linja 67, 19:30 nga Qendra e Transportit, 19:35 nga Zelenikova.

Linja 68, 17:20 nga Qendra e Transportit, 18:40 nga Sushica.

Linja 70, 20:05 nga Qendra e Transportit, 19:25 nga Batinca.

Linja 71, 19:30 nga Qendra e Transportit, 18:40 nga Banjani.

Linja 74, 20:00 nga Qendra e Transportit, 19:00 nga Koliçani.

Linja 81, 18:00 nga Qendra e Transportit, 19:00 nga Gornjani.

Linja 160, 19:35 nga Deksion, 20:15 nga Matka e Epërme.

Linja 164, 20:00 nga Vollkova, 20:15 nga Nigishtani.

Linja 9, 19:50 nga Qendra klinike, 19:10 nga Shkup Veri.

Linja 11, 19:20 nga Qendra e Transportit19:20 nga f.Rashçe.

Linja 11a, 19:00 nga Qendra e Transportit, 19:00 Sfillare.

Linja 12, 19:10 nga Shishova, 19:55 nga Panairi.

Linja 19, 20:00 nga Karposh 4, 19:40 nga Shuto Orizara.

Linja 20, 19:49 nga Qendra e Transportit, 19:19 nga Shuto Orizara.

Linja 22, 19:23 nga Qendra e Transportit, 19:32 nga Lepenci.

Linja 23, 19:30 nga Çento, 19:48 nga Shtëoia e shtypit.

Linja 45, 19:57 nga Qendra e Transportit, 19:57 nga Çento.

Linja 52, 19:15 nga Qendra e Transportit, 18:15 nga Rzhaniçina.

Linja 55, 19:25 nga Haraçina, 18:45 nga Qendra e Transportit

Linja 61, 19:10 nga Qendra e Transportit, 18:10 nga Pobozhja.

Linja 63, 19:10 nga Qendra e Transportit, 18:20 nga Mralina.