Sipas parashikimeve të Shërbimit të Monitorimit të Atmosferës Copernicus (CAMS), një valë e re pluhuri saharanë pritet të arrijë këtë javë në Evropën Juglindore dhe Mesdheun lindor, përfshirë Maqedoninë. Vala, e cila shkon deri në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, parashikohet të arrijë kulmin sot dhe nesër me një përqendrim të shtuar të grimcave të mëdha, PM10. Në mënyrë të veçantë do të preken vendet e Evropës Juglindore dhe pjesë të tjera të Mesdheut lindor.

Lëvizja e pluhurit të shkretëtirës ka nisur më 10 qershor në Qiproja apo Greqia, ku për disa ditë vlerat janë dukshëm mbi ekspozimin mesatar prej 24 orësh me një prag 50 μg/m3 të vendosur nga Bashkimi Evropian për cilësinë e ajrit. Kjo tregon një ulje të ndjeshme të cilësisë së ajrit në këto vende, së bashku me mundësinë e qiellit të mjegullt në rajonet e prekura. Me vlerat maksimale që priten sot, 13 qershor, parashikimet e CAMS për PM10 maksimale ditore parashikohen të arrijnë përqendrime edhe mbi 100 μg/m3, duke treguar cilësi shumë të dobët të ajrit bazuar në Indeksin e Cilësisë së Ajrit të Agjencisë Evropiane për mjedisin, në disa pjesë të këtyre vendeve.