Qeveria e Maqedonisë e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për pagesën e pensioneve për muajin mars 2021.

Qeveria obligoi Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor që t’i dorëzojë të dhënat në banka deri më 26.03, ndërsa bankat pensionet duhet t’i paguajnë nga 29.03.2021.

Po ashtu bankat do ta organizojnë pagesën e pensioneve në katër grupe për ata që nuk kanë kartela edhe atë:

Për pensionet deri në 11 mijë denarë pagesa do të bëhet nga 29.03, për pensionet nga 11 mijë deri 14 mijë pagesa bëhet më 30.03, nga 14 mijë denarë deri 18 mijë denarë pagesa bëhet nga 31 dhe ata që marrin mbi 18 mijë denarë pagesa bëhet më 01.04.