Nga shtatori në autobusët e qytetit të Shkupit, respektivisht në ato privat dhe shtetërorë do të rikthehen biletat nga letra.

Këshilli i Qytetit të Shkupit fillimisht duhet të caktoj çmimin e biletave, ndërsa vijon edhe procedura për tenderin për furnizim me bileta