Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së ka mbajtur seancë dhe në këtë moment është mbajtur seanca e KQ të VMRO-DPMNE-së, ku janë miratuar listat e deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, njoftoi nënkryetari. i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunski.

Ai theksoi se këto janë lista fituese dhe shpresojnë në mbështetjen e shumicës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Këto zgjedhje janë në fakt një vendim se çfarë lloj Maqedonie duam. E tyre, e qeverisë, e mbyllur, e nënçmuar, e kriminalizuar, apo Maqedonia që populli e do dhe për të cilën ne po luftojmë. Maqedonia me shpresë, të ardhme dhe siguri. Maqedonia që do të jetë sërish e popullit, institucionet do të funksionojnë, sistemi do të normalizohet. Populli kërkon dhe pret përgjegjësi, kërkon dhe pret parime dhe kthim të vlerave në politikë. Këto janë lista parlamentare fituese dhe gjatë përpilimit të tyre është marrë parasysh zëri i popullit, kërkesat dhe nevojat e tij, theksoi Mucunski.

Mbajtësit e këtyre listave fituese janë:

Në njësinë e parë zgjedhore është lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, ku presim mbështetje të madhe dhe fitore të madhe.

Kandidati i dytë është kolegu dhe miku im Vlado Misajllovski.

Njësia e tretë zgjedhore është Dragan Kovaçki.

Njësia e katërt zgjedhore është nënkryetari Aleksandar Nikolloski.

Njësia e pestë zgjedhore, sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-së Gjorgija Sajkoski.

Dhe njësia e gjashtë ku presim dominim bindës në raport me SDS-në është Dafina Stojanovska.

NJZ 1

1. Kristian Mickoski
2. Gordana Kochovska Dimitrievska
3. Koalicioni
4. Sinisha Stojanovski
5. Beti Stamenkovska
6. Toni Jarevski
7. Ivan Zhivkovski
8. Ljupço Prenxhov
9. Maria Miteva
10. Ivanka Vasilevska
11. Koalicioni
12. Velika Stojkova Serafimovska
13. Sergej Popov
14. Jane Miceski
15. Bisera Zlateska
16. Katerina Dimitrovska
17. Igor Nikovski
18. Martin Stojanovski
19. Aleksandra Nikollovska
20. Todor Konevski

NJZ 2

1. Vllado Misajllovski
2. Jaklina Peshevska
3. Koalicioni
4. Boban Nikollovski
5. Bojan Stojanovski
6. Karolina Naskovska
7. Zoran Kocevski
8. Brane Petrushevski
9. Diana Ilievska
10. Emilia Angelova
11. Koalicioni
12. Ercan Demiri
13. Vesna Dodevska
14. Zoran Bajovski
15. Ivica Dimkovski
16. Deni Milevski
17. Gabi Kalkova
18. Nikolla Stojkovski
19. Martina Ristovska
20. Valentina Petrovska

NJZ 3

1. Dragan Kovaçki
2. Nikolla Micevski
3. Rashela Mizrahi
4. Igor Zdravkovski
5. Koalicioni
6. Bllagica Lasovska
7. Mile Lefkov
8. Daniela Hristova
9. Maria Petrushevska
10. Dushko Ivanov
11. Alexander Yamalov
12. Dragana Bojkovska
13. Emil Spasovski
14. Dragana Arsova
15. Stole Krakutovski
16. Ljupço Spirov
17. Gordana Barbashka
18. Jordanço Kostadinov
19. Martin Efremovski
20. Ankita Anakieva

NJZ 4

1. Aleksandër Nikolloski
2. Antonio Millososki
3. Eli Panova
4. Dejan Prodanoski
5. Zoran Jovançev
6. Angelinka Petkova
7. Petar Risteski
8. Zlatko Penkov
9. Monika Ristesca
10. Julia Tusheva
11. Zhan Drvoshanov
12. Petar Markov
13. Biljana Kuzmanovska
14. Vesna Gjorgjieva
15. Mito Andonov
16. Jadranka Pockova
17. Natalia Dimitrieva
18. Gotse Dedinec
19. Sasho Graoroski
20. Nikolla Zlateski

NJZ 5

1. Giorgija Sajkoski
2. Ollga Lozanovska
3. Sasho Donev
4. Pece Milevski
5. Jovan Jauleski
6. Lidija Petkovska
7. Mewmed Jaffery
8. Kire Bozhinovski
9. Silvana Angelevska
10. Gracia Bakraçevska
11. Laze Jakimovski
12. Gjorgi Vlajkinovski
13. Blagica Krsteska
14. Nikolla Drangovski
15. Leon Mersovski
16. Mençe Markovska Andreeva
17. Biljana Stefanovska
18. Janeta Petresca
19. Martin Ivanoski
20. Gjorgi Shoposki

NJZ 6

1. Dafina Stojanoska
2. Aleksandër Veljanovski
3. Valentina Marchevska
4. Koalicioni
5. Verica Apostolovska
6. Vanço Milevski
7. Alisherif Sinani
8. Aneta Qiroska
9. Anita Boshkoska Jovanoska
10. Misho Marinkovski
11. Brane Stojçevski
12. Verica Tofilovska
13. Ivana Saveska
14. Daniela Apostolovska
15. Dean Trpeski
16. Marina Petrovska
17. Goran Zafirovski
18. Tanja Sibinovska
19. Liliana Spirevska
20. Aleksandra Spiroska

Këta janë njerëz me besueshmëri. Me eksperiencë dhe energjike. Njerëz që i duhen Maqedonisë, njerëz që do të luftojnë për zgjidhje, për zgjidhjen e problemeve. Ne kemi një detyrë të vështirë përpara nesh për të ngritur Maqedoninë dhe për të rikthyer shpresën. Vetëm së bashku do të kemi sukses, nënvizoi Mucunski.