Ditëve të kaluara një temë zgjoi pasione në opinion dhe me të drejtë ishte çmimi i energjisë elektrike, i cili praktikisht do të rregullohet nga Komisioni Rregullativ për Energjetikë të Maqedonisë në javët në vijim dhe i cili do të jetë i aplikueshëm, d.m.th. e vlefshme nga 1 korriku 31 dhjetor 2024.

Në opinion u përhap informacioni se do të pësojë korrigjime të konsiderueshme në një trend negativ për qytetarët, përkatësisht do të rritet, tha lideri Mickoski.

Si qeveri e ardhshme, ne nuk duam të ndërhyjmë në punën e organeve të pavarura rregullatore. Por edhe si Qeveri e ardhshme kemi përgjegjësi dhe u kemi premtuar qytetarëve gjatë fushatës në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare se do të jenë prioriteti ynë, standardi i qytetarëve do të jetë prioriteti ynë dhe si i tillë dhe si Qeveri e ardhshme. ne synojmë të kujdesemi seriozisht për standardin e qytetarëve.

Dhe le të mos lejojmë që i njëjti standard të cenohet apo kërcënohet për shkak të interesave të vogla të individëve.

Në këtë kuptim, një grup deputetësh nga Koalicioni “Maqedonia juaj” e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, të nënshkruar së pari nga unë, parashtruan në Arkivin e Kuvendit të Maqedonisë një projektligj për plotësimin e Ligjit për energjetikë pas procedurë të shkurtuar. Cili është ky ligj i propozuar për të plotësuar Ligjin për Energjinë? Në fakt është një ligj i propozuar me të cilin nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për amvisëri, pra do të mbrohet standardi i qytetarëve.

Dhe, me këtë ligj të propozuar, ajo që është përhapur në opinion këto ditë si informacion nuk do të lejohet të rrisë ndjeshëm çmimin e energjisë elektrike.

Vlerësojmë që me këtë ligj të propozuar të plotësohet Ligji për Energjinë pas një procedure të shkurtuar, sidomos amvisëritë që janë në grupin e parë dhe të dytë nuk do të kenë rritje të faturave të energjisë elektrike. Po ashtu presim nga ata që hyjnë në grupin e tretë dhe të katërt që rritja e çmimit të energjisë elektrike të mos jetë e ndjeshme, pra të lëvizë nga 1 deri në 2%.

Kjo është ajo që ne si qeveri e ardhshme mund të bëjmë.

Me fjalë të tjera, nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike për amvisëritë që marrin energji elektrike nga furnizuesi universal. Tani do të hyja pak në thelbin, do të më duhet edhe një shpjegim ekspert, do të mundohem t’jua afroj në mënyrë të thjeshtë, në mënyrë që opinioni maqedonas, qytetarët, ta kuptojnë më qartë.

Si formohet çmimi i energjisë elektrike? Çmimi është formuar si një shumë e katër mbledhjeve. Është çmimi i ngarkuar nga MEPSO për shërbimet e tij, çmimi i ngarkuar nga EVN Distribution për shërbimet e tij, çmimi i ngarkuar nga operatori i tregut MEMO, plus çmimi i vetë energjisë elektrike.

Keni dëgjuar publikisht se vetë çmimi i energjisë elektrike që ESM ish-ELLEM do t’ia dorëzojë kompanisë që është furnizues universal, zyrtarisht ende nuk e kemi parë atë çmim, por kemi dëgjuar se qeveria ka marrë një vendim në një nga seancat që rritje çmimi. Nga fakti që e kemi dëgjuar publikisht çmimin 57, kanë marrë vendim që ta rrisin në 60 euro për megavat orë, do të shohim nëse është kështu.

Por duke qenë se jemi të kujdesshëm, thamë se prioriteti ynë janë qytetarët dhe standardi i tyre, prandaj po marrim masa para kohe që të mos ndodhë kjo goditje çmimi, që më vonë të kemi një spirale inflacioniste që do të nisë standardin tonë. qytetarët.

Më lejoni të kthehem tani në formimin e çmimit. Të gjitha këto 4 grumbullime janë shumëzuar me koeficientin 1.115. Pse me këtë koeficient, sepse ky ishte marzhi i vjetër që furnizuesi universal u ngarkonte familjeve ose që është 11.5%.

Pas skadimit të këtij afati, pra kur licenca skadoi me marzhin e vjetër për furnizuesin e vjetër universal, një shpallje e re publike, një tender i ri dhe oferta më e favorshme e uli atë marzh nga 11.5 në 9.9 për qind. Çfarë po bëjmë me këtë ligj, me këtë ligj, në fakt, pra duke plotësuar ligjin për energjinë, në fakt po themi se nuk është e nevojshme sepse bëhet fjalë për të njëjtin person juridik, rithemelimin e një juridiku të ri. entitet, një strukturë e re, kosto të reja për llogaritë bankare, procedura të reja e kështu me radhë, të cilat do të zgjasin me muaj të tërë, por themi se është çështje e vjetër dhe e re, sepse i njëjti që ishte një furnizues universal si legal. subjekti më parë do të vazhdojë të jetë një furnizues universal si person juridik në të ardhmen, nuk ka nevojë të regjistrohet një person i ri juridik, pasi është për të njëjtën gjë, komisioni rregullator vetëm e zgjat atë, në bazë të këtij ligji të propozuar i cili ne paraqesim plotësimin e ligjit për energjinë, vlefshmërinë e licencës dhe kjo do të thotë se në vend të marzhit prej 11.5 për qind që u ngarkohej qytetarëve deri më tani, do të ngarkohet diferenca prej 9.9 për qind.

Dhe në të njëjtën kohë, i dërgoj një mesazh furnizuesit universal që të bëjë optimizimin me shumë kujdes të nevojave të tij, pra kur blen energjinë elektrike, të udhëhiqet fillimisht nga interesat e qytetarëve dhe më pas të bëjë një optimizim real të tij. portofolin, të cilin do t’ua dorëzojë qytetarëve në të ardhmen, jo për të prokuruar sasi të energjisë elektrike që nuk do të nevojiten, por për t’iu përmbajtur qasjes që do të jetë sa më e ndershme, e përgjegjshme dhe mbi të gjitha frymëzuese për qytetarët, pra për të bërë optimizimi për blerjen e saj të energjisë elektrike.

Nëse ndodhin këto dy gjëra, pra miratohet ky Ligj për Plotësimin e Ligjit për Energjinë, marzhi do të ulet nga 11.5% në 9.9% dhe nëse furnizuesi universal optimizon portofolin e tij, pra optimizimin e sasive të energjisë elektrike, atëherë ju siguroj që qytetarët nuk do të marrin fatura më të larta të energjisë elektrike.

Ne jemi një qeveri e përgjegjshme, duam të jemi një qeveri që interesi kryesor do të jetë interesi i qytetarëve, kështu sillemi në këtë periudhë derisa ende nuk jemi qeveri zyrtare, kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Dhe ne do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të riorganizuar sektorin e energjisë në Maqedoni në këta gjashtë muaj, dhe tashmë në periudhën e ardhshme rregullative nga 1 janari 2025 deri më 30 qershor 2025, që qytetarët të marrin fatura më të lira të energjisë elektrike, që industria të marrë ai që është në tregun e rregulluar, faturat më të lira të energjisë elektrike. Në këtë mënyrë do të shtypet inflacioni, domethënë do të ulen çmimet në vend që të rriten, qytetarët janë prioriteti ynë dhe si qeveri e ardhshme synojmë t’i bëjmë qytetarët ekskluzivisht të rëndësishëm për ne. Qytetarët bënë atë që duhej ta bënin tani, qeveria e ardhshme e udhëhequr nga VMRO-DPMNE duhet të bëjë për qytetarët.