60 persona janë kthyer mbrapsht nga Gjermania me fluturim nga aerodromit Baden drejt Beogradit.
Në avionin kanë qenë 40 persona nga Serbia dhe 20 nga Maqedonia e Veriut.

Më parë, Këshilli i refugjatëve në Hamburg ka protestuar kundër depërtimit. Të paktën katër persona janë arrestuar mbrëmë në qytetin Hanzeshtad me qëllim që të deportohen në Serbi.

Qëndrimi zyrtar i ministrisë për migrim është se do të kthehen në vendet e tyre të gjithë personat e huaj të cilët nuk i plotësojnë kushtet për marrjen e azilit.