Nga 1 korriku furnizuesi i përgjithshëm EVN houm nuk do ti rris çmimet e energjisë elektrike. Komisioni rregullator për energjetikë (KREE) ka njoftuar sot se çmimet nuk do të ndryshohen. Ky vendim është arritur pas konsultimeve midis tri kompanive më të mëdha në vend si furnizues të përgjithshëm EVN Houm, Mepso dhe Elektrodistribucija.