Një banor i Maqedonisë së Veriut blen online një ose dy herë në tre muaj, bën porosi zakonisht deri në 50 euro dhe kryesisht porositë nga e-shitësit vendas. Ai më së shumti blen rroba online, dhe më pak mobilje dhe ushqime (dërgesë nga restorantet).

Këtë e tregon raporti i fundit i Asociacionit për e-tregti me titull “Pasqyrë e analizës së e-tregtisë (2022) në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe krahasimi me rajonin dhe vendet evropiane”, i cili u prezantua sot nga kryetarja e Asociacionit, Nina Angelovska, në edicionin e pestë jubilar, në konferencën për e-tregti nën moton “E-commerce: Accelerate!”.

“Vlera e transaksioneve të banorëve me e-tregtarët vendorë në gjysmën e parë të vitit 2022 është 12 miliardë denarë dhe është 22 për qind më e lartë në krahasim me gjysmën e parë të vitit 2021. Inkurajon edhe fakti që në gjysmën e parë të vitit 2022 janë hapur edhe 110 e-dyqane të reja, duke treguar se trendi i rritjes së numrit të pajisjeve që pranojnë karta pagese në pikat virtuale të shitjes vazhdon”, thuhet në raport.

Sa i përket zakoneve të përdorimit të shërbimeve elektronike bankare, në Maqedoninë e Veriut ka një rritje të konsiderueshme në 31 për qind të popullsisë që përdor internetin, por kjo nuk mjafton – vendi ynë është më i mirë se vendet fqinje, ndërsa 66 për qind e evropianëve e përdorin internet për e-banking.

Por 85 për qind e banorëve të Maqedonisë së Veriut përdorin internetin për rrjetet sociale dhe janë në rangun e lartë. Të gjithë përdoruesve ballkanikë të internetit pëlqejnë më shumë të flasin dhe të dërgojnë më pak e-mail. Malazezët kryesojnë në pjesëmarrjen në mediat sociale, mesazhet e menjëhershme dhe leximin e lajmeve në internet, serbët në kërkimin e informacionit për produktet/shërbimet dhe informacionet në lidhje me shëndetin, ndërsa boshnjakët në shitjen e produkteve dhe shërbimeve onlajn, edhe pse në pothuajse të gjitha aktivitetet e tjera në internet ata janë në fund.

Angelovska në fjalën e saj theksoi se edhe pse shifrat dhe të dhënat tregojnë rritje të e-tregtisë në vend, ne ende jemi në fund në krahasim me vendet evropiane, dhe pas disa prej vendeve të rajonit në shumicën e treguesve.

Në konferencë foli edhe zëvendësambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, Oto Graf, i cili tha se për shkak se vendet e rajonit janë relativisht të vogla me një popullsi të vogël, kur merret parasysh tregtia elektronike, është shumë e vështirë të vendosen biznese të suksesshme në nivel lokal.

Shefi i bashkëpunimit në Delegacionin e BE-së në Shkup, Shtefen Hudolin, informoi se në vitin 2021, gjithsej 90 për qind e personave të moshës 16 deri në 74 vjeçare kanë përdorur internetin në Bashkimin Evropian, ndërsa 74 për qind e tyre kanë blerë produkte apo shërbime nga interneti.

Ai shtoi gjithashtu se vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe vendet e CEFTA-s në përgjithësi, janë në fund të listës së këtyre statistikave në Evropë.

Vitin e kaluar, konferenca e tregtisë elektronike ishte nikoqir i më shumë se 400 pjesëmarrësve nga 150 kompani, organizata, universitete dhe institucione qeveritare nga vendi dhe rajoni, dhe prezantime mbajtën 30 folës nga 10 vende.