Ballkani Perëndimor, ashtu si pjesa tjetër e botës, do të preket nga efektet e pandemisë së coronavirusit, kështu që edhe ata do të bien në recesion këtë vit dhe mund të shohin një rënie të produktit të brendshëm bruto (BPV) prej 11.3 përqind, theksojnë nga Banka Botërore.

Sipas Raportit të Rregullt Ekonomik të Bankës Botërore (RER), i cili përdor një skenar themelor dhe të pafavorshëm duke pasur parasysh pasigurinë e lartë të shkaktuar nga pandemia, rritja ekonomike rajonale në Ballkanin Perëndimor është parashikuar të jetë negative dhe parashikohet të lëviz në mes minus tre dhe minus pesë-gjashtë përqind.

Një rënie e tillë parashikohet me kusht që në Evropë pandemia të fillojë të ngadalësojë, që mund të nënkuptojë se masat kufizuese mund të hiqen deri në fund të qershorit dhe rimëkëmbja mund të fillojë gradualisht në gjysmën e dytë të vitit 2020.

Parashikimet më të këqija janë për Kosovën, e cila në rast të një skenari më të favorshëm pret një rënie të BPV-së për 4.5 përqind, dhe në rast të zhvillimit të pafavorshëm të situatës, rënia do të ishte deri në 11.3 përqind.

Parashikimet për Shqipërinë janë të ngjashme, ku ato mund të llogariten në një rënie prej 5 përqind ose 6.9 përqind të BPV-së.

Bosnja dhe Hercegovina do të jetë pak më e mirë, me normat e parashikuara të rënies përkatësisht 3.2 dhe 4.2 përqind. Serbinë e pret një normë negative përkatësisht 2.5 dhe 5.3 përqind.

Maqedonia do të pësojë më së paku dëme, ekonomia e së cilës vlerësohet të bjerë prej 1.4 në 3.2 përqind.