Ministria e Punëve të Brendshme dje në territorin e komunës Qendër shqiptoi 144 masa, prej të cilave 20 për vozitje  pa patentë shoferi, katër për automjete të paregjistruara, shtatë masa për vozitje nën ndikim të alkoolit dhe  104 shkelje tjera.