Qeveria sot shpalli thirrje publike për blerje urgjente të maskave mbrojtëse për të parandaluar efektet e sëmundjes së coronavirusit (COVID 19) gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Thirrja publike do të zgjasë 24 orë nga momenti i publikimit të saj në faqen e internetit të Qeverisë, përkatësisht ofertat duhet të dorëzohen jo më vonë se 26 mars 2020 deri në orën 15:30 pasdite.

Thirrja përcakton që maska ​​duhet të jetë prej materiali i përshtatshëm për prodhimin e maska ​​mbrojtëse të ofertuesve ose nga materiali i përshtatshëm për prodhimin e maskave mbrojtëse të siguruara nga Qeveria.

Të gjithë prodhuesit vendas që kualifikohen për këtë thirrje kanë të drejtë të marrin pjesë në thirrjen publike.

Operatorët ekonomikë që do t’i përgjigjen kësaj thirrje duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

– Dorëzimi i të paktën 2000 maska ​​çdo ditë.

– Maska duhet të jenë për më shumë përdorimshe dhe të mund të lahet.

– Dorëzimi duhet të bëhet gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, në vende të ndryshme në Shkup.

– Çmimi i maskave të jetë maksimumi 40 denarë plus taksa e vlerës së shtuar për maskat e bëra nga materiali që është në pronësi të operatorit ekonomik.

– Çmimi i maskave të jetë maksimumi 25 denarë plus taksa e vlerës së shtuar për maskat e bëra nga materiali të siguruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dë Veriut.

– Materiali nga i cili do të bëhen maska ​​mbrojtëse kërkon një certifikatë të përshtatshme cilësore të lëshuar nga një laborator i autorizuar.