Shteti i Maqedonisë së Veriut shpenzoi pak më shumë se një miliard euro (1,09 miliardë euro) në gjashtë muajt e parë të vitit për blerjen e qymyrit, derivateve të naftës, gazit dhe energjisë elektrike.

Vitin e kaluar për këtë kemi shpenzuar 392 milionë euro ose 2.8 herë më shumë, sipas të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave.

Importi i qymyrit po rritet më së shumti, ndërsa çdo vit është më i ulët në rastin e energjisë elektrike.

Megjithatë, tronditja e rritjes së çmimeve është e rëndësishme për të gjithë dhe ka krijuar presion në tregun valutor në gjysmën e parë të vitit, sipas konkluzioneve të ESHS-së.

Nëse ky konsum sasior dhe këto çmime do të ruhen edhe në periudhën e ardhshme, mund të presim një dalje valutore në të njëjtin vëllim për gjysmën e dytë të vitit.

Nëse ka një ulje të kërkesës sasiore (kursim energjie, mbyllje të kapaciteteve, konsum më të ulët të karburantit), me të njëjtat çmime, është e mundur një dalje më e vogël e valutës.

Megjithatë, nëse çmimet vazhdojnë të rriten dhe konsumi sasior zvogëlohet, atëherë është e lehtë të parashikohet sërish një dalje e lartë e valutës.