NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Shkup informon se për shkak të një defekti rrugor në rr. “Salih Asim” nr. 43 pa ujë nga ora 6:30 është pjesa më e madhe e Çarshisë së Vjetër. Furnizimi me ujë do të jetë i ndërprerë deri në përfundimin e intervenimit.

Nga NP informojnë gjithashtu se është anuluar puna e defektit të çelësit f-80 mm në rr. Samoillova nr. 140 për shkak të një defekti më me prioritet.