Për shkak të problemeve teknike në rrjetin e shpërndarjes, sot pa rrymë do të jenë një pjesë e shfrytëzuesve nga komunat e Shkupit, Gjorçe Petrov dhe Shuto Orizare.

Në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 14:00 pa rrymë do të jenë shfrytëzuesit nga rruga “Voin Drashkoviq” në komunën Gjorçe Petrov.

Në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 15:00 pa rrymë do të jenë shfrytëzuesit nga rruga “Bërsjaçka Buna” në komunën Shuto Orizare.

Në periudhën nga ora 09:00 deri në orën 15:00 pa rrymë do të jenë shfrytëzuesit nga rruga “103” në vendbanimin Vollkovë në komunën Gjorçe Petrov.