Aleksandar Nikolloski, deputet dhe anëtar i Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-së, kandidat për zëvendëskryeministër dhe ministër i Transportit, tha se përveç reduktimit të institucioneve, do të ketë edhe zvogëlim të pozitave drejtoresh, dhe disa agjencive që kanë të bëjnë me ministrive do të shfuqizohen.

Në televizionin Telma, Nikolloski tha se përveç zvogëlimit të numrit të institucioneve në vend për rreth 20 për qind dhe njëzet për qind të pozitave zyrtare, zvogëlim do të ketë edhe në sektorin e drejtorëve ekonomikë.

Nuk do të ketë dy drejtorë në spitale sepse besojmë se kjo është një nga arsyet e shembjes së sistemit. Pra, për qëllime klinike do të jetë vetëm një drejtor, Fondi për sigurim shëndetësor do të ketë një drejtor në vend të dy, spitalet anembanë vendit do të kenë një, jo dy drejtorë, tha Nikolloski.

Ai shtoi se do të shfuqizohen disa agjenci që kanë të bëjnë me ministritë.

Agjencia për Energji po shfuqizohet, do të shfuqizohet edhe Fondi i Inovacionit, do të ketë hetim serioz, tha Nikolloski.

Nikolloski theksoi se jo të gjithë të emëruarit do të jenë nën meritë politike, ndërsa lidhur me reformat që çojnë në punë më efikase, paralajmëroi se do të zvogëlohet numri i të punësuarve për të pasur një administratë më efikase.

Të gjithë jemi të vetëdijshëm se administrata publike është shumë e gjerë dhe joefikase dhe të gjithë jemi të vetëdijshëm se sektori privat tashmë ka mungesë të fuqisë punëtore. Këto janë gjëra që duhen ndryshuar në favor të sektorit privat. Nëse duam një shtet sa më efikas, sektori publik duhet të reduktohet dhe sektori privat të rritet, tha Nikolloski