Stacionet matëse për momentin tregojnë se niveli i ajrit të ndotur në Shkup është i moderuar, mirëpo sërish mbi normalen. Ndotja e ajrit në Shkup për momentin shënon 55 migro gram grimca PM10 për metër kub, që është për 5 mikro gram mbi normalen.

Cilësia aktuale e ajri në kryeqytet nuk paraqet situatë alarmante dhe nuk ka nevojë për ndonjë masë preventive, mirëpo nuk rekomandohen aktivitete të zgjatura në natyrë.