Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se sot ka filluar pagesa për shfrytëzuesit e të drejtës sociale, të mbrojtjes së fëmijëve për muajin korrik 2022.

“Përdoruesit të cilët përdorin debit kartela paratë mund t’i tërheqin nga ATM-të e bankave prej sot 4 gusht 2022.

Për të shmangur bllokimet para dhe në banka gjatë pagesës shfrytëzuesit e mbrojtjes social të cilët nuk përdorin kartela debit, pagesa do tu kryhet në 2 grupe në të gjitha filalet hapura të bankave, në përputhje me orarin e përcaktuar në rend alfabetik, sipas shkronjës së parë të mbiemrit.

Grupi i parë: 04.08.2022 – A, B, C, D, D, F, E, Z, Z, S, I, J, K, L, Lj.

Grupi i dytë: 05.08.2022– M, N, Nj, O;P, R S, T, Q, U, F, X, C, Ç, Xh, Sh