📢 LAJM SUPER I MIRË 👏 që sjell 100% realizim të programit të premtuar nga ana e jonë në zgjedhjet e vitit 2016:

Ashtu siç premtuam edhe dje, por edhe më herët, sot në Kuvend i ndryshuam ligjet për të punësuarit në administratë dhe në sektorin publik.

Këto ndryshime mundësojnë:

👉 Njohje e diplomave të të gjithë atyre administratorëve të shtetit dhe të sektorit publik, që janë punësuar me shkollë të mesme dhe në ndërmjet kohë kanë kryer fakultet.
Rrogën do ta marrin sipas nivelit të arsimimit që e posedojnë aktualisht.
Bëhet fjalë për të gjithë të punësuarit sipas këtyre dy ligjeve në pushtet qëndror dhe lokal, arsim, shkencë, kulturë, shëndetësi, punë dhe politikë sociale, agjenci, fonde, institucione publike, etj.

👉 Avansim në vendet e punës nuk pengohet më nga lëvizjet horizontale në vende të ndryshme pune. Kjo hao rrugën për avansim meritor të shunë administratorëve.

💙💛 U tha, u bë❕✅🔵🟡