Këto dhjetë vende ofrojnë shërbime të shkëlqyera të kujdesit shëndetësor, duke i bërë vendet të shkëlqyera për të jetuar, punuar dhe udhëtuar. Edhe pse sistemi i kujdesit shëndetësor të çdo vendi mund të ndryshojë, këto vende i japin përparësi qasjes dhe cilësisë së kujdesit shëndetësor. Ashtu siç kujdesi shëndetësor vazhdon të zhvillohet, këto vende vazhdojnë të përshtaten dhe të bëjnë ndryshime për të siguruar shërbime më të mira të kujdesit shëndetësor për qytetarët dhe banorët e tyre, transmeton Panacea.

Qasja në sistemin më të mirë shëndetësor është thelbësore për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies sonë. Disponueshmëria e shërbimeve shëndetësore, përballueshmëria dhe cilësia e kujdesit të ofruar ndryshon shumë nga vendi në vend. Në këtë artikull, do të hedhim një vështrim më të afërt në dhjetë vendet kryesore me sistemet më të mira të kujdesit shëndetësor në botë.
  1. Zvicra

Zvicra është e njohur për sistemin e saj të kujdesit shëndetësor gjithëpërfshirës dhe efikas, i cili ofron mbulim universal për të gjithë qytetarët dhe banorët. Vendi ka një sistem të fortë shëndetësor publik dhe të gjithë individëve u kërkohet të blejnë sigurime shëndetësore. Zvicra ka gjithashtu një sektor të fuqishëm të kujdesit shëndetësor privat, me kujdes të cilësisë së lartë me në qendër pacientin dhe teknologjitë e avancuara mjekësore.

  1. Japonia

Sistemi japonez i kujdesit shëndetësor është i njohur për cilësinë e tij të lartë dhe koston e ulët. Vendi ka një sistem të kujdesit shëndetësor universal, me kosto të ulët përmes rregullimit dhe konkurrencës. Sistemi shëndetësor japonez fokusohet gjithashtu në praktikat parandaluese shëndetësore.

  1. Australia

Australia ka një sistem të përzier të kujdesit shëndetësor publiko-privat që ofron mbulim universal për të gjithë qytetarët dhe banorët e përhershëm. Vendi ka një fokus të fortë në kujdesin shëndetësor parandalues ​​dhe edukimin shëndetësor, dhe sistemi i tij i kujdesit shëndetësor është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë, infrastrukturën e shkëlqyer dhe koston e ulët.

  1. Suedia

Suedia ka një sistem shëndetësor publik që ofron mbulim universal për të gjithë qytetarët dhe banorët, me kosto të financuara kryesisht nga taksat. Vendi është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë me në qendër pacientin dhe sistemi i tij i kujdesit shëndetësor renditet vazhdimisht ndër më të mirët në botë.

  1. Gjermania

Gjermania ka një sistem të kujdesit shëndetësor universal që njihet për kujdesin e tij cilësor, teknologjinë e avancuar mjekësore dhe koston e ulët. Vendi ka një përzierje të ofruesve të kujdesit shëndetësor publik dhe privat, me kosto të financuara kryesisht nga kontributet e sigurimeve shoqërore.

  1. Kanada

Kanadaja ka një sistem të kujdesit shëndetësor universal, të financuar nga publiku, që ofron mbulim gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët dhe banorët e përhershëm. Vendi është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë, kosto të ulët dhe rezultate të shkëlqyera shëndetësore.

  1. Franca

Franca ka një sistem të kujdesit shëndetësor universal që ofron mbulim për të gjithë qytetarët dhe banorët dhe shpenzimet financohen kryesisht nga taksat. Vendi është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë me në qendër pacientin, teknologjinë e përparuar mjekësore dhe rezultatet e shkëlqyera shëndetësore.

  1. Holanda

Holanda ka një sistem universal të kujdesit shëndetësor që ofron mbulim për të gjithë qytetarët dhe banorët, dhe shpenzimet financohen kryesisht përmes primeve të detyrueshme të sigurimit shëndetësor. Vendi është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë me në qendër pacientin, teknologjinë e përparuar mjekësore dhe rezultatet e shkëlqyera shëndetësore.

  1. Danimarka

Danimarka ka një sistem të kujdesit shëndetësor universal të financuar nga publiku që ofron mbulim për të gjithë qytetarët dhe banorët. Vendi është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë me në qendër pacientin, teknologjinë e përparuar mjekësore dhe rezultatet e shkëlqyera shëndetësore.

  1. Norvegjia

Norvegjia ka një sistem të kujdesit shëndetësor universal që ofron mbulim për të gjithë qytetarët dhe banorët, me kosto të financuara kryesisht nga taksat. Vendi është i njohur për kujdesin e tij me cilësi të lartë me në qendër pacientin, teknologjinë e përparuar mjekësore dhe rezultatet e shkëlqyera shëndetësore.

Këto dhjetë vende ofrojnë shërbime të shkëlqyera të kujdesit shëndetësor, duke i bërë ato vende të shkëlqyera për të jetuar, punuar dhe udhëtuar. Edhe pse sistemi i kujdesit shëndetësor të çdo vendi mund të ndryshojë, këto vende i japin përparësi aksesit, përballueshmërisë dhe cilësisë së kujdesit shëndetësor. Ndërsa kujdesi shëndetësor vazhdon të zhvillohet, këto vende vazhdojnë të përshtaten dhe të bëjnë ndryshime për të siguruar që ata ofrojnë shërbimet më të mira të kujdesit shëndetësor për qytetarët dhe banorët e tyre.