Çerdhet e fëmijëve qëndrojnë të mbyllura me muajsh, por prindërit, fëmijët e të cilëve qëndrojnë në shtëpi për shkak të virusit me vendim të Qeverisë, vazhdojnë t’i marrin faturat. Shuma e pagesës nuk është e plotë, përveç në rastet kur fëmija me arsye nuk shkon në çerdhe për shkak të ndonjë gripi apo problemi të ngjashëm. Prindërit që iu drejtuan Alsatit, thonë se duhet të paguajnë rreth 500 denarë në muaj, edhe pse fëmijët e tyre nuk shkojnë në çerdhe, kurse kjo nuk është për fajin e tyre. Qytetarët apelojnë që Qeveria të mos e kërkoj pagesën e këtyre mjeteve sepse shumë prej tyre kanë të ardhura të ulëta muajt e fundit kurse paguajnë shërbime që nuk i shfrytëzojnë.

Ministria e Punës thotë se çmimet e shërbimeve të kopshteve janë në kompetencë të komunave ose qytetit të Shkupit.

“Ministria ka përgatitur një rregullore për vërtetimin e çmimeve të kopshteve. Theerdhe mund të përcaktojë shumë më të ulët se sa është caktuar”.

BNJVL për “Alsat” thotë se ata nuk e kanë diskutuar këtë temë, por që mediat kanë kuptuar që disa kryetarë bashkish kanë propozuar tashmë në këshillat bashkiak për të hequr pagesën. Ne i kërkuam kryetarit të Shkupit Petre Shilegov një përgjigje nëse ai planifikon të paraqesë një propozim në Qeveri për heqjen e kësaj shpenzimi derisa fëmijët të kthehen në kopsht.

“Çerdhet nuk janë kompetencë e qytetit të Shkupit. Për informacion, kontaktoni bashkitë ose Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale”.

Dhe përderisa institucionet duhet të fajësojnë, disa komuna e kanë hequr këtë pagesë ndërsa disa janë në proces ta bëjnë këtë. Për momentin, nuk ka asnjë paralajmërim nga Qeveria që përmes këtij dekreti ata do të rregullojnë këtë çështje në nivelin shtetëror.