Këtë vit, ekonomia do të rritet, ndërsa vitin e ardhshëm do të kthehet në kushtet e para krizës, informoi Ministri i Ekonomisë, Fatmir Besimi.

Ai theksoi në Forumin e Evropës Qendrore dhe Lindore se në një periudhë afatmesme, ai pret nivele më të larta të rritjes së aktivitetit ekonomik dhe arritjen e një niveli mesatar prej pesë përqind në pesë vitet e ardhshme, me konsolidimin paralel fiskal në drejtim të rritjes së qëndrueshme.

Sipas Ministrit, këtë vit pritet rimëkëmbja e aktivitetit të investimeve, konsumit dhe kërkesës neto të huaj, me një rritje të parashikuar prej 4.1 përqind në 2021, sipas skenarit bazë. Ky skenar presupozon një dobësim të krizës shëndetësore dhe një përmirësim gradual të pasqyrës epidemiologjike, përdorim më të lartë të kapaciteteve prodhuese dhe të shërbimeve, efekte të favorshme të masave ekonomike, si dhe rritje të besimit të konsumatorëve dhe investitorëve.

Besimi theksoi gjithashtu se përgjigjja ndaj pandemisë nga Qeveria jonë përmes politikës fiskale ishte e shpejtë, e shënjestruar me kujdes dhe e rëndësishme për sa i përket mbështetjes së kompanive dhe punonjësve në industritë më të prekura dhe kategoritë e prekshme të popullsisë.