-Победуваме во Гази Баба со 2:1, Аеродром 2:1, Илинден, Кратово, Кривогаштани со 2:1, победуваме во Охрид и Прилеп веќе имаме сериозно водство иста ситуација е во Радовиш, и.

– Fituam në Gazi Babë me 2: 1, Aerodrom 2: 1, Ilinden, Kratovë, Krivogashtani me 2: 1, fitouam në Ohër dhe Prilep tashmë kemi një epërsi serioze e njëjta situatë është në Radovish, Sveti Nikollë dhe Butel kemi një avantazh prej 2: 1 , në Kisela Vodë dhe Veles ne gjithashtu fitojmë. Rinovimi po vjen, drejtohu Maqedoni, tha Igor Janushev nga VMRO-ДПМНЕ.

Ai theksoi se ata fitojnë pothuajse kudo, nga 20 përqind e votave të përpunuara deri më tani.