Urime të sinqerta për Pakicën Kombëtare Maqedonase në Republikën e Shqipërisë, si dhe për të gjithë maqedonasit në mbarë botën, nga Shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare 21 Shkurt. Duke ju uruar festën, dëshirojmë të theksojmë rëndësinë e edukimit në gjuhën amtare, sepse është segmenti më i rëndësishëm në edukimin e tipareve themelore të një kombi. Edukimi i gjuhës amtare për fëmijët e pakicës kombëtare maqedonase në Republikën e Shqipërisë, do të thotë forcimi dhe ruajtja e identitetit kombëtar dhe kulturor, në mënyrë që fëmijët tanë të edukohen për të ushqyer siç duhet traditat e tyre kulturore dhe fetare.