Edhe në Komunën e Studeniçanit të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë dhe procesi i votimit po rrjedh pa probleme. Në këtë komunë të drejtë vote kanë 16 200 persona. Qytetaret shpresojnë se vota e tyre do të ndikojë në përmirësimin e ekonomisë.