Ndaj programit kulturor vjetor kanë reaguar edhe nga Shoqata e Botuesve Shqiptarë në Maqedoninë e Veriut.

Kërkojnë të anulohet programi kulturor, pasi siç thonë, është “diskriminues dhe dënues ndaj librit shqip”.

Kjo Shoqatë ka aplikuar mr projekt i cili mundëson përfaqësimin e librit shqip në Frankfurt, Stamboll, Sofje dhe Tiranë, por ai është refuzuar.