Deputeti Petar Risteski gjatë vizitave në terren ka vizituar vendbanimet Vođani, Obrshani, Pashino Ruvci dhe Krusheani ku ka treguar se është shumë e qartë se çfarë ka bërë qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE deri në vitin 2016 për qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe çfarë ka bërë SDS. pas marrjes së pushtetit.

Gjithmonë ka të mira dhe të këqija, por këtu pamë që ka edhe të këqija dhe më keq. SDS ka dy mandate këtu në Krivogastan, kështu që mund të dallohet se çfarë është bërë më parë, çfarë po bëhet tani, në gjendje çfarë është bërë deri në 2016-2017, çfarë po bëhet tani. Korrupsioni ku ishim atëherë ishte 64, tani jemi në 111. Është vjedhur nga kudo, tha ai.

Risteski theksoi se është shumë e qartë, dhe të gjitha anketat tregojnë se VMRO-DPMNE është fituese e zgjedhjeve të ardhshme, kurdo që ato të mbahen.

Në këto zgjedhje të ardhshme, sa herë që do të jenë, thashë më së voni në pranverë të vitit të ardhshëm, ka mundësi që VMRO-DPMNE të jetë fituese në vjeshtë. Të gjitha sondazhet thonë këtë dhe është një punë e përfunduar, thotë ai.