Kanë mbaruar votimet për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni ku të drejtën e votës e kanë ushtruar mbi 45% të votuesve.

Zgjedhjet kanë qenë kryesisht të rregullta, me disa incidente të vogla.

Këto zgjedhje u mbajtën në situatë pandemie, ku për votime janë vëndosur rregulla strikte me qëllim të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve.