Zëvendëskryetari i Qeverisë i obliguar për luftë kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe resurseve njerëzore, Lupço Nikollovski sot do të marrë pjesë në prezantimin e projektit “Vlerësimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në politikat dhe procedurat për punësim, me fokus të veçantë, të nepotizmit, kronizmit dhe klientelizmit”.

Projekti është zbatuar nga Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit dhe Transparensi Interneshënal-Maqedoni.