Në bazë të Ligjit për festat e Republikës së Maqedonisë  8 dhjetor 2023 (e premte), “Shën Klimenti i Ohrit”, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njoftoi Ministria e Punës dhe Politikës Socialem.

“Në bazë të Ligjit për festat e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/98 dhe 18/07), 8 dhjetor 2023 (e premte), “Shën Klimenti i Ohrit”, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë”, thuhet në njoftimin e MPPS-së.