Enti Shtetëror për Statistika në Maqedoni informon se gjithsej janë regjistruar 1.37.309 persona, 223.286 amvisëri dhe 438.705 banesa.

ESHS informon se mundësinë për vetregjistrim, gjithsej e janë shfrytëzuar 193.370 persona që jetojnë jashtë vendit.

Regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave në Maqedoninë e Veriut që zyrtarisht ka filluar më 5 shtator, do të zgjasë deri më 30 shtator.

Rezultatet e para zyrtare pritet të dalin në fillim të vitit të ardhshëm.