Kire Trajkovski, Dejan Ilievski, Zlatko Serafimovski, Goran Trajkovski, Tomislav Jankulovski – shqiptar, Aleksandar Miskovski dhe Steven Kocev – kombësi të tjera, Vlatko Kalcinoski – Romë.

Rekrutimet parazgjedhore thellojnë krizën e identitetit, e cila është pranuar në mënyrë të përsëritur se është jo vetëm beton, por shkumë, e cila është holluar në rrethana politike.

Mbiemri Veri, por edhe kuadri Shqiptarë, Romë, kombësi të tjera bëhen kritere për punësimin e nënpunësve administrativë, kështu që do të zbuloni se Kire, Zlatko, Tomislav janë shqiptare, dhe Vlatko, për shembull Romë.

Që ironia të jetë edhe më e madhe, administrativët shqiptarë dhe romë mbajnë emrat më përfaqësues maqedonas me origjinë sllave. Por shërbimi është një domosdoshmëri, dhe absurdi është kriteri thelbësor etnik, i cili luhet në mënyrën më banale. Ligjet që rrjedhin nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit, të cilat thonë se të paktën 21% e administratës dhe stafit të shërbimit duhet të jenë nga komunitetet etnike të pakicave, janë saktësisht se çfarë do të thotë kjo – Kire do të nënshkruhet si shqiptar, Vlatkoja si  Romë dhe Mitrja si Turk..

Me vendimin e fundit për të punësuar zjarrfikës në Brigada Territoriale e Zjarrit e Qytetit të Shkupit , më 15 tetor 15.10.2019, në  (BPPA) Shkup janë punësuar gjithsej 10 zjarrfikës, gjashtë prej tyre shqiptarë, një maqedonas, një serb dhe dy me kombësi tjetër. Gjithsej 10 të punësuar janë në vend të punës si „zjarrfikës shpëtimtarë“.

Më parë, Vlatko dhe Tomislav ishin të punësuar si bashkëpunëtor të rinjë për çështje juridike, më sakt bashkëpunëtor i ri për çështje publike në institucionin publik Spitali i Specializuar për Geriatri dhe Mjekësi Paliative (13 Nëntori) Shkup.