Niveli i ujit të lumenjve në vend lëviz, disa janë nën, ndërsa të tjerët mbi mesataren për shtatorin.

Sipas matjeve të sotme hidrologjike, Varadari në Jegunoc është ulur në mënyrë drastike, përafërsisht për gjysmë metër, por në Veles është shënuar rritje e dyfish, ndërsa në Shkup dhe Demir Kapi është në kuadër të mesatares.

Janë ulur edhe niveli i Treskës në Makedonski Brod, në Lepenc Shkup, në Kriva Pallankë, në Strumicë afër Novo Sellës, në Cërna dhe Sateska afër Botunit.

Rritje të nivelit ka në Pçinja afër Pelinces dhe në Banjën e Katlanovës, Cërna Reka afër Novacit dhe Drini afër Lozhanit.