Nga fillimi i vitit 2020 bankënotat nga 500 denarë do të dalin me emrin e ri të Bankës Popullore, ndërsa pas tre mujorit të dytë të vitit të ardhshëm do të ndryshohen edhe letrat 10 denarë me ermin e ri.

Nga Banka Popullore thonë se lëshimi në qarkullim i parave të reja nuk do të krijojë kosto shtesë dhe se do të bëhet në bazë të rregullt, por edhe për shkak të qëndrueshmërisë dhe stabilitetit të parave që tashmë janë lëshuar.

Nëse procedurat për blerje publike përfundojnë brenda afatit, pritet që paratë nga 500 denarë me emrin e ri të institucionit të lëshohen në qarkullim deri në fillim të vitit 2020, ndërsa kartëmonedhat e përpunuara nga polimeri në vlerë prej 10 denarë do të dalin në qarkullim në tremujorin e dytë të vitit 2020″, thonë nga Banka Popullore.

Ndryshimi i emrit në parave do të bëhet sipas ç’do oferte të rregullt. Banka Popullore e ndryshoi emrin në Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut.