Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi, në emër të Qeverisë dhe në emër të tij, ka uruar 24 majin, ditën e arsimtarëve sllavë, vëllezërve të shenjtë Kiril dhe Metodi dhe festë e patronit të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, të rektores Biljana Angellova, të dekanëve, prodekanëve, profesorëve, senatorëve, studentëve dhe qytetarëve.

“Festa e sotme e dyfishtë kërkon këmbëngulje dhe besim në shkencë dhe arsim, si shtytës kyç të zhvillimit të një shteti modern dhe evropian, ashtu siç dëshirojmë dhe synojmë të gjithë të jetë Republika e Maqedonisë. Një rol i tillë udhëheqës në këtë proces i ka hije universitetit të parë shtetëror “Shën Kirili dhe Metodi”, një nga shtyllat e shtetësisë maqedonase, dhe juve si trashëgimtarë të tanishëm dhe të ardhshëm të veprës arsimore të vëllezërve të shenjtë Kiril dhe Metodi. Si gjenerata të sotme dhe veçanërisht në vitet e fundit, ne kemi pasur sukses në përpjekjet tona për të siguruar që gjuha standarde maqedonase të jetë e pranuar në mënyrë të barabartë në mesin e gjuhëve zyrtare dhe në Bashkimin Evropian dhe vepra e Shën Kirilit dhe Metodit vazhdoi si themelues të ndërkulturalizmit evropian. Varet nga ju me forcë më të madhe të vazhdoni të investoni në shkencë dhe arsim. Ndani njohuritë dhe jini të guximshëm dhe të guximshëm përballë politikës, në zhvillimin e veprimtarisë shkencore e arsimore dhe në vendin e saj në shoqëri, sepse nevojitet ndikimi juaj në ruajtjen e rrjedhave demokratike të Republikës moderne dhe evropiane të Maqedonisë”, ka shkruar kryeministri Xhaferi.